26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.

14 stycznia 2018 roku.